Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende SBI-anvisning 139, »Bygningers fugtisolering«


Til samtlige kommunalbestyrelser

  • (bygningsmyndigheden)

Vedr.: SBI-anvisning 139, »Bygningers fugtisolering«

I Vejledning til Bygningsreglement 1982 er der i kapitel 7 henvist til 8 SBI-pjecer om fugt.

Til orientering skal man meddele, at Statens Byggeforskningsinstitut har udsendt SBI-anvisning 139, »Bygningers fugtisolering«. Anvisningen indgår i SBI's »gule serie«, der knytter sig til bygningsreglementet, og erstatter ovennævnte 8 SBI-fugtpjecer.

Pdv

eb

Lars Witten

Arkitekt

Officielle noter

Ingen