Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende : Brandteknisk vejledning nr. 22 om halmfyring


Skrivelse vedr.: Brandteknisk vejledning nr. 22 om halmfyring

Man skal herved meddele, at Dansk Brandværns-Komitee har udgivet en revideret udgave af brandteknisk vejledning nr. 22.

Byggestyrelsen skal henlede opmærksomheden på, at denne reviderede udgave Brandteknisk vejledning nr. 22, 2. udgave, 1986 træder i stedet for den i bygningsreglement 1982, kap. 10.2.1, stk. 8, og i bygningsreglement for småhuse 1985, afsnit 9.1.7, nævnte 1. udgave af vejledningen.

Pdv

eb

Hans M. Henningsen

Ekspeditionssekretær

Officielle noter

Ingen