Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende Godkendelse af Dantest som kontrolorgan


I skrivelse af 18. oktober 1983 meddelte byggestyrelsen, at man den 19. august 1983 i henhold til bygningsreglement 1982, kapitel 5.2.2, stk. 5 havde godkendt Dantest som kontrolorgan for producenter af fundamentsblokke og blokke af letklinkerbeton.

Den meddelte godkendelse var gældende i en 2-årig periode.

Man skal nu meddele, at byggestyrelsen den 31. oktober 1985 har forlænget godkendelsen for en ny 2-årig periode indtil den 1. september 1987.

Pdv

eb

Hans M. Henningsen

Ekspeditionssekretær

Officielle noter

Ingen