Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende lysningsareal i skorstene


I bygningsreglement for småhuse 1985 er der i afsnit 9.3.1. fastsat, at lysningsarealet i en skorsten skal være mindst 175 cm2 (150 mm diameter), når der tilsluttes et ildsted til fast brændsel, fx en brændeovn.

Da bestemmelsen kan indeholde en mindre stramning i forhold til 1982-bygningsreglementets tilsvarende bestemmelse, skal man herved meddele, at ikrafttrædelsen af bestemmelsen i afsnit 9.3.1. udskydes til 1. april 1986.

Pdv

eb

Hans M. Henningsen

Ekspeditionssekretær

Officielle noter

Ingen