Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Byarkitektur i kommunens planlægning. SBI-byplanlægning 62. (* 1)


Steen Holmgren og Ole Svensson. SBI-byplanlægning 62. 1991. 96 s. A4.

Kr. 396,50.

Redegør for hvordan byarkitektoniske træk kan kortlægges, registreres og analyseres, samt hvordan der udarbejdes retningslinier for ombygninger og nye bygninger med henblik på at bevare og udvikle byens fælles struktur. Med denne rapport i hånden er det muligt at udarbejde systematiske, konkrete redegørelser som oplæg for politiske overvejelser, de tekniske forvaltningers arbejde, den offentlige debat og investorernes dispositioner. Henvender sig til teknikere, politikere, borgere, studiekredse og byforeninger. Er også velegnet til undervisningsbrug.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 42 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.