Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Brugervejledning for edb-programmet tsbi - termisk simulering af bygninger og installationer. (* 1)


Karl Grau, Kjeld Johnsen og Bo Andersen. 1985. 144 s. A5. Kr. 147,00.

Edb-programmet tsbi er et menuorienteret, interaktivt program til brug på mikrodatamater. Det er udviklet af SBI til beregning af indeklima, energiforbrug, reguleringsfunktioner etc. i forbindelse med planlægning og projektering af nybyggeri, energibesparende foranstaltninger og renovering af bygninger og klimatekniske installationer.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.