Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Tætte parcelhusområder (SBI-byplanlægning 50) (* 1)


Vejledning i planlægning. Erik B. Jantzen, Hans Kaaris, Hans Tyge Pedersen og Ole Svensson. SBI-byplanlægning 50. 1984 96 s. + bilag. A4. Kr. 176,00.

Publikation giver vejledning i planlægning af bebyggelser med individuelle parcelhuse på små grunde. Den præsenterer seks principmodeller for udstykninger og gennemgår det praktiske planlægningsgrundlag, der er basis for principmodellerne. Desuden behandles de byplanmæssige forhold, der har betydning for lokalplanens indhold.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.