Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering af tjenestemandspensioner og af satser for samordningsfradrag pr. 1. april 1993 (* 1)


1. Regulering af tjenestemandspensioner

Som følge af de mellem finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer aftalte ændringer af tjenestemandslønninger pr. 1. april 1993 forhøjes tjenestemandspensioner mv. og pensioner efter lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret pr. samme dato.

Ændringerne af tjenestemandspensionerne pr. 1. april 1993 består alene i en stigning af procentreguleringen med 0,98 pct., der herefter pr. 1. april 1993 beregnes med 25,5390 pct. af det samlede pensionsbeløb efter satserne pr. 1. april 1993.

2. Regulering af satser for samordningsfradrag

Satserne for samordningsfradrag forhøjes ligeledes pr. 1. april 1993.

Reguleringen af satserne for samordningsfradrag følger reguleringen af tjenestemandspensionerne, jf. tjenestemandspensionslovens § 29, stk. 2. Bestemmelsen indeholder dog den klausul, at reguleringen inden for de seneste 12 måneder ikke kan overstige den samlede, procentvise regulering af folkepensionens grundbeløb.

Den samlede forhøjelse af tjenestemandspensionerne kan for perioden 2. april 1992 - 1. april 1993 (inkl.) opgøres til 0,9824 pct. (stigningen pr. 1. april 1993).

Stigningen i folkepensionens grundbeløb i denne periode er opgjort til 2,0090 pct.

Dette betyder, at de satser for samordningsfradrag, der er anført i Finansministeriets cirkulære af 3. marts 1992, skal reguleres med den procent, som tjenestemandspensionerne er steget med i den nævnte periode.

De pr. 1. april 1993 gældende satser fremgår af bilag A til dette cirkulære.

Samordningsfradraget for erhvervsudygtighedsbeløbet følger størrelsen af erhvervsudygtighedsbeløbet. Fra 1. juli 1992 udgør erhvervsudygtighedsbeløbet 29.892 kr. årlig, 2.491 kr. pr. måned. Hvis begge ægtefæller får erhvervsudygtighedsbeløbet, udgør beløbet dog 21.624 kr. årlig, 1.802 kr. pr. måned.

Til orientering bemærkes, at folkepensionens grundbeløb pr. 1. juli 1992 er 46.308 kr. årlig, 3.859 kr. pr. måned for såvel enlige som samgifte pensionister.

Eventuelle tvivlsspørgsmål forelægges Finansministeriet, Administrations- og Personaledepartementet.

P.M.V.

E.B.

Lene Larsen

Bilag A

Satser for samordningsfradrag for folkepension med fuldt grundbeløb fra 1. april 1993 - 31. marts 1994 for tjenestemandspensionister (§ 29, stk. 1)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pens. 

 alderår           månedlig          årlig 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1               66,44           797,28 

 2               132,88          1.594,56 

 3               199,32          2.391,84 

 4               265,76          3.189,12 

 5               332,20          3.986,40 

 6               398,64          4.783,68 

 7               465,08          5.580,96 

 8               531,52          6.378,24 

 9               597,96          7.175,52 

 10               664,40          7.972,80 

 11               730,84          8.770,08 

 12               797,28          9.567,36 

 13               863,72         10.364,64 

 14               930,16         11.161,92 

 15               996,60         11.959,20 

 16              1.063,04         12.756,48 

 17              1.129,48         13.553,76 

 18              1.195,92         14.351,04 

 19              1.262,36         15.148,32 

 20              1.328,80         15.945,60 

 21              1.395,24         16.742,88 

 22              1.461,68         17.540,16 

 23              1.528,12         18.337,44 

 24              1.594,56         19.134,72 

 25              1.661,00         19.932,00 

 26              1.727,44         20.729,28 

 27              1.793,88         21.526,56 

 28              1.860,32         22.323,84 

 29              1.926,76         23.121,12 

 30              1.993,20         23.918,40 

 31              2.059,64         24.715,68 

 32              2.126,08         25.512,96 

 33              2.192,52         26.310,24 

 34              2.258,96         27.107,52 

 35              2.325,40         27.904,80 

 36              2.391,84         28.702,08 

 37              2.458,28         29.499,36 

For personer, der får udbetalt folkepension med delvist grundbeløb, nedsættes samordningsfradraget efter tabellerne til samme brøkdel, som er anvendt ved beregningen af grundbeløbet.

Redaktionel note
 • (* 1) Udsendt som APD. nr. 27/93