Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om ekspeditionstiden i ministeriernes departementer mv. (* 1)


§ 1. Ekspeditionstiden er det tidsrum, hvori departementer, styrelser og institutioner mv. er tilgængelige for offentligheden.

§ 2. Ekspeditionstiden i departementerne skal være mindst 35 timer ugentlig. Den daglige ekspeditionstid fastsættes således, at offentlighedens mulighed for at henvende sig til departementerne tilgodeses bedst muligt.

§ 3. Ekspeditionstiden i styrelser og institutioner mv. fastsættes således, at offentlighedens mulighed for at henvende sig til styrelsen eller institutionen tilgodeses bedst muligt.

§ 4. Cirkulæret berører ikke bestemmelser i overenskomster og aftaler mv. om de ansattes arbejdstid.

Stk. 2. Retningslinier for placeringen af arbejdstiden kan fastsættes efter reglerne i cirkulære nr. 229 af 29. november 1990 (APD nr. 132/90) om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner.

§ 5. Cirkulæret har virkning fra 1. november 1991.

Stk. 2. Cirkulære nr. 110 af 25. september 1986 (APD nr. 147/86) om ekspeditionstiden i ministeriernes departementer ophæves.

Den 31. oktober 1991

Henning Dyremose /T.T. Lind

Redaktionel note
  • (* 1) Udsendt som APD. nr. 95/91