Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om højere pensionsbidrag og ansatte under STK's og OC's forhandlingsret (* 1)


     1.

Som led i overenskomstforliget er der aftalt forhøjelse af pensionsbidragene i de pensionsordninger, der er under opbygning inden for Statsansattes Kartels (STK) og Tjenestemænds- og Overenskomstansattes Kartels (TOK) forhandlingsområde, jf. vedhæftede bilag med en samlet oversigt over de personalegrupper, for hvilke der skal indbetales pensionsbidrag.

Der henvises til Finansministeriets cirkulæreskrivelser af 2. april 1990 (APD nr. 059/90)

(* 2)

og 20. august 1990 (APD nr. 112/90)

(* 3).

     2.

Pensionsbidragene forhøjes til følgende procentsatser med virkning fra henholdsvis 1. april 1991 og 1. april 1992:

 

 Hidtidige satser    Bidrag pr.      Bidrag pr. 

 for bidrag       1/4-1991       1/4-1992 

 Arb.giv./eget ialt  Arb.giv./eget ialt  Arb.giv./eget ialt 

 2,6 + 1,3 3,9%    3,4 + 1,7 5,1%   4,2 + 2,1 6,3% 

 2,2 + 1,1 3,3%    3,0 + 1,5 4,5%   3,8 + 1,9 5,7% 

 3. 

Pensionsbidragene beregnes af følgende dele af den pensionsgivende løn, inkl. procentregulering:

 

 Hidtidig brøk      1/4-1991      1/4-1992 

 100/98,7         100/98,3      100/97,9 

 100/98,9         100/98,5      100/98,1 

Herudover er der ikke ændringer i indholdet af de forannævnte cirkulærer.

Det tilføjes, at den i cirkulærerne omtalte overgangsordning vil betyde, at alle der var fyldt 60 år 1. april 1990 kan få fuld supplementsunderstøttelse ved siden af alderspension fra de nye pensionsordninger. Særskilt cirkulære herom er udsendt den 26. juni 1991 APD/nr. 37/91.

P.M.V.

E.B.

Lene Larsen

BILAG

 • 1) Personalegrupper under STK's forhandlingsret, der er omfattet af STK:Pension - opdelt efter personalekategori (PKAT):
   
  
    A. Fravalgt ATP-bidragsforhøjelsen 
  
   SOUSCHEFTEKNIKERE.........(ARBL0)  032 
  
   FORMÆND/KONTROLLØR V.KL ....(DFF)  056 
  
   KLINIKASS.ELEVER.............(HK)  129 
  
   KONTORFUNKTIONÆRER, P & T ...(HK)  142 
  
   LABORATORIEFUNKTIONÆRER....(DL-F)  236 
  
   EDB-MEDARBEJDERE............ (HK)  238 
  
   KONTORFUNKTIONÆRER...........(HK)  240, 740 
  
   KANTINELEDERE I............(ARBL)  289 
  
   EFG-ELEVER UNDER 18 ÅR DSB..(HK)   918 
  
   VÆRKSTEDSLEDERE RUTEBIL DSB(ARBL)  928 
  
   LÆRLINGE, BORNH.TRAF.........(HK)  948 
  
        B. Ikke fravalgt ATP-bidragsforhøjelsen 
  
   TANDTEKNIKERE..............(DFUF)  030 
  
   INGENIØRASSISTENTER ......(METAL)  040 
  
   FORSK.TEKNIKERE OG INGENIØRAS(TL)  042 
  
   LABORATORIEMESTRE..........(RISØ)  051 
  
   FORSKN.TEKN./OPERAT. - 1 (METAL)   053 
  
   HELSEASSISTENTER (RISØ)....(DFUF)  055 
  
   INVENTARKONDUKTØRER .........(TL)  057 
  
   INSPEKTØRER, STØRRE SKOLER.(DFUF)  074 
  
   UDDANNELSESKONSULENTER.....(DFUF)  112 
  
   MASKINKONSULENTER.........(METAL)  116 
  
   BIOLOGOVERASSISTENTER........(TL)  124 
  
   HÅNDVÆRKERE ..............(METAL)  125, 174, 595, 725 
  
   PLANTEKONTROLLØRER.........(DFUF)  130 
  
   KØRELÆRERE M. AUT. KAT. B+C(DFUF)  135 
  
   ARBEJDSMÆND...........(HVIDESTEN)  138 
  
   GARTNERE ...................(SID)  139 
  
   LANDBRUGSARB.M.FL. FORSØG...(SID)  140 
  
   MEDHJÆLPERE......(ST.FILMC.JYLL.)  141 
  
   FAGLÆRTE GARTNERE...........(SID)  147 
  
   SKRÆDDERE KGL. TEATER......(DBF)   151 
  
   SNEDKERE ...................(DKT)  152 (179) 
  
   KOSTUMEASS..................(DKT)  153 
  
   KOGE-OG SMBR.JOMFRUER VED RH(GLF)  154 
  
   LYDTEKNIKERE KGL.TEATER..(METAL)   157 
  
   AKTIVITETSMEDARB.,DK.FLYGTNINGEHJ.  159 
  
   HÅNDVÆRKERLÆRL./-ELEVER.....(EFG)  172 
  
   MEJERISTER..................(MEJ)  176 
  
   HÅNDVÆRKERE ..............(FLORG)  179 
  
   SNEDKERE/TØMRERE M.FL.HOVEDSTATEN  183 
  
   PRAK.OMS.MEDARB.,KOFOEDS SK. (SL)  191 
  
   HÅNDVÆRKERE,P&T,ELEKTR. ..(METAL)  195 
  
   PÆDAGOGMEDHJÆLPERE.........(PÆDM)  197 
  
   KONSERVERINGSTEKNIKERE.......(TL)  198 
  
   POSTARBEJDERE...............(SID)  210 
  
   MEDHJÆLPERE/HUSMEDHJÆLPERE..(HAF)  221 
  
   MEDHJÆLPERE.U/HOVEDSTADSOMR.(ESL)  137, 224, 824 
  
   FOTOGRAFER.................(DFUF)  226 
  
   LOKALARBEJDERE P&T..........(SID)  228 
  
   RENGØRINGSASSISTENTER.......(KAF)  247 
  
   ARBEJDSMÆND/CHAUFFØRER......(SID)  248 
  
   SYERSKER....................(DBF)  249 
  
   VAGTFUNKTIONÆRER............(VSL)  252 
  
   ASS.BELYS-SCENEMESTRE LR.23(ARBL)  255 
  
   KANTINELEDERE I............(DFUF)  265 
  
   MOTORMÆND, ESBJERG .......(METAL)  281 
  
   ARB.MÆND (SPEC.ARB.SK.).....(SID)  282 
  
   PARKERINGSKONTROLLØR........(VSL)  292 
  
   OPTIKERE...................(DFUF)  295 
  
   SANITØRER..................(DFUF)  296 
  
   UNDERVISNINGSASS.(FODT.SK.).(DKA)  297 
  
   DONKEYMÆND/MOTORMÆND.........(MS)  521 
  
   ELEKTRIKERE, UEKSAMINEREDE...(EL)  522 
  
   MEDHJÆLPERSKER..............(HAF)  721 
  
   MEDHJÆLPERE, HOVEDSTATEN ..(DFUF)  737 
  
   GARTNERE....................(SID)  739 
  
   RENGØRINGSINSPEKTØRER.......(FIF)  746 
  
   RENGØRINGSASSISTENTER.......(KAF)  747 
  
   ARBEJDSMÆND/CHAUFFØRER......(SID)  748 
  
   VAGT- OG SIKKERHEDSFUNKT...(DFUF)  752 
  
   PRØVETAGERE, STATSFRØKONTR.(DFUF)  753 
  
   PARKERINGSKONTROLLØRER.....(DFUF)  792 
  
   SANITØRER..................(DFUF)  896 
  
   RENGØRINGSINSPEKTØRER.......(DKA)  910 
  
   RADIOFYS.ASS...............(DFUF)  911 
  
   JERNBANEARB. TIMELØN DSB....(SID)  914 
  
   LASTBILCHAUF.TIMELØN DSB....(SID)  915 
  
   RUTEBILCHAUF.TIMELØN DSB....(SID)  916 
  
   TOGRENG.ASS. TIMELØN DSB....(KAF)  917 
  
   BYGN.HÅNDVÆRK. TIMELØN DSB.(SNTØ)  919 
  
   SKOVARBEJDERE V. ST.SKOVVÆS.(SID)  920 
  
   AUTOM./HÅNDV. TIMELØN DBS.(METAL)  921 
  
   ELEKTRIKERE KBH. TIMELØN DSB.(EL)  922 
  
   MOTORMÆND(FAST ANSAT).....(METAL)  926 
  
   TILSYNSFORMÆND DSB..........(DFF)  927 
  
   HÅNDVÆRKERE.............. (FLORG)  929 
  
   MURERE I KØBENHAVN, DSB.....(MUF)  935 
  
   MURERE I PROVINS, DSB.......(MUF)  935 
  
   SPECIALARBEJDERE............(SID)  938, 963 
  
   DONKEYMÆND, BORNH.TRAF....(METAL)  944 
  
   UEKSAMINEREDE MASKINASS......(MS)  945 
  
   TERMINALARBEJDERE,BORNH.TRAF(SID)  949 
  
   RENGØRINGSASS. BORNH.TRAF...(KAF)  951 
  
   SNEDKERE OG TØMRERE,BORNH.T(SNTØ)  952 
  
   ELEKTRIKERE, BORNH.TRAF......(EL)  953 
  
   TØMRER,SEJLMAGER,MASKINASS(METAL)  975 
  
  

På folkekirkens område:

- GRAVERE

- KIRKEGÅRDSLEDERE (FORBUNDET AF KIRKE- OG KIRKEGÅRDSANSATTE)

- KIRKETJENERE (STK)

- GARTNERE OG GARTNERIARBEJDERE (SID)

- KONTORPERSONALE (HK)

2. Personalegrupper under TOK's forhandlingsret, der er omfattet af pensionsordning i PFA - opdelt efter personalekategori (PKAT):

A. Fravalgt ATP-bidragsforhøjelsen

 

 KORRESPONDENTER............(ERHA)  540 

 RADIOTELEGRAFISTER..........(RAF)  253 

  B. Ikke fravalgt ATP-bidragsforhøjelsen 

 SKUESPILLERE................(DSF)  512 

 HOVMESTRE..................(DSRF)  590, 946, 288, 939 

 TEATERMALERE................(TTF)  156 

Redaktionel note
 • Cirkulæreskrivelse nr. 76 af 2. april 1990 om pensionsordning for ikke pensionssikrede overenskomstansatte uder Statsansattes Kartel (STK), (* 3) Cirkulæreskrivelse nr. 168 af 20. august 1990 om pensionsordning for ikke-pensionssikrede ansatte under Tjenestemændenes- og Overenskomstansattes Kartel (TOK).