Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om statsgaranti for obligationslån optaget af Færøernes Realkreditinstitut

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Finansministeren kan på statskassens vegne give garanti for

forrentning og tilbagebetaling af obligationslån på indtil 300 mio.

kr. optaget af Færøernes Realkreditinstitut i perioden 1. april 1989

til 31. marts 1994 til finansiering af udlån mod sikkerhed i

fiskerfartøjer hjemmehørende på Færøerne.

     § 2. Vilkårene for garantien fastsættes af finansministeren.

Givet på Christiansborg slot, den 24. april 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    / Palle Simonsen

Officielle noter

Ingen