Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tjenestemandspension


I lov nr. 292 af 18. juni 1969 om tjenestemandspension, som ændret ved lov nr. 138 af26. april 1972 om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pensionering af civilt personel m. v. i forsvaret, foretages følgende ændring:

I § 27, stk. 1, indsættes efter ,som tjenestemandslønninger': ,- dog således, at de enkelte dyrtidsportioner højst kan andrage 3 pct. af grundpensionen.'

Givet på Christiansborg slot, den 13. marts 1975.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

Knud Heinesen.

Officielle noter

Ingen