Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tjenestemandspension


§ 1

I lov nr. 292 af 18. juni 1969 om tjenestemandspension, som ændret senest ved lov nr. 232 af 2. juni 1977, indsættes efter § 30 a i kapitel 9:

     »§ 30 b. Finansministeren kan tillade, at samordningsfradrag efter §§ 29-30 nedsættes

eller bortfalder, såfremt den samordnede efterlønsydelse er lavere end tjenestemandspensionen med tillæg af den sociale pensions grundbeløb og pensionstillæg efter de forud for 1. januar 1979 gældende regler.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1979.

Givet på Christiansborg slot, den 29. november 1978

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.é

Knud Heinesen.

Officielle noter

Ingen