Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Anordning om ikrafttræden af lov om ændring i gældsbrevsloven.

    VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt:


I henhold til § 2 i lov nr. 114 af 31. marts 1960 om ændring i gældsbrevsloven fastsættes herved:

Lov nr. 114 af 31. marts 1960 om ændring i gældsbrevsloven træder i kraft den 1. januar 1962.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1961.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

Hans Hækkerup.

Officielle noter

Ingen