Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.


§ 1

I Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 27. august 1987 foretages følgende ændringer:

1. I § 27, stk. 1, 1. pkt., ændres »300 kr.« til: »400 kr.«

2. I § 27, stk. 1, 2. pkt., ændres »210 kr.« til: »400 kr.«

3. I § 27, stk. 2, ændres »100 kr.« til: »150 kr.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.

Justitsministeriet, den 21. januar 1988

ERIK NINN-HANSEN

/Johan Reimann

Officielle noter

Ingen