Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.


§ 1

I bekendtgørelse nr. 575 af 27. august 1987 om pas m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 2, nr. 4, affattes således:

  • »4) Et legitimationspapir, der er udstedt af en offentlig myndighed, og hvoraf ansøgerens personnummer tydeligt fremgår.«

2. § 17, stk. 1, affattes således:

»§ 17. Før optagelse i passet forevises barnets dåbs-, navne- eller fødselsattest samt et legitimationspapir, der er udstedt af en offentlig myndighed, og hvoraf barnets personnummer tydeligt fremgår.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1991.

Justitsministeriet, den 22. januar 1991

Hans Engell

/ Hans-Viggo Jensen

Officielle noter

Ingen