Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed


§ 1

I bekendtgørelse nr. 7 af 9. januar 1969 om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 163 af 27. marts 1974, affattes § 11, stk. 1, således:

»Købte genstande må ikke afhændes eller forandres før den 12. søgnedag efter modtagelsen«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1981.

Justitsministeriet, den 23. februar 1981

Ole Espersen

/ C. Rosholm

Officielle noter

Ingen