Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tingstederne for landsretterne


I medfør af § 11, stk. 1, i lov om rettens pleje, jfr. lovbekendtgørelse nr. 555 af 1. november 1984, fastsættes følgende bestemmelser angående tingstederne for landsretterne ved domsforhandling af sager, i hvilke nævninger eller domsmænd skal medvirke:

§ 1. Østre landsretskreds

Landsrettens sæde er i København.

1. Københavnske nævningekreds. Tingsted: København. Hertil hører: Københavns byret.

2. Nord- og østsjællandske nævningekreds. Tingsted: København. Hertil hører: Retten på Frederiksberg, retterne i Gentofte, Lyngby, Gladsaxe, Ballerup, Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Brøndbyerne, Tåstrup, Tårnby, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Helsinge, Frederikssund, St. Heddinge og Køge samt retten i Roskilde herred og retten i Roskilde by.

3. Vestsjællandske nævningekreds. Tingsted: Holbæk. Hertil hører: Retterne i Holbæk, Kalundborg og Nykøbing Sjælland.

4. Sydvestsjællandske nævningekreds. Tingsted: Slagelse. Hertil hører: Retterne i Slagelse, Korsør, Sorø og Ringsted.

5. Sydsjællandske nævningekreds. Tingsted: Næstved. Hertil hører: Retterne i Næstved og Vordingborg.

6. Bornholmske nævningekreds. Tingsted: Rønne. Hertil hører: Retten i Rønne.

7. Lolland-Falsterske nævningekreds. Tingsted: Nykøbing Falster. Hertil hører: Retterne i Nykøbing Falster, Maribo og Nakskov.

8. Nordfynske nævningekreds. Tingsted: Odense. Hertil hører: Retterne i Odense, Nyborg, Middelfart og Assens.

9. Sydfynske nævningekreds. Tingsted i nævningesager: Odense. Tingsted i domsmandssager: Svendborg. Hertil hører: Retten i Svendborg by, retten i Svendborg herred samt retterne i Faaborg og Rudkøbing.

§ 2. Vestre landsretskreds

Landsrettens sæde er i Viborg.

1. Nordjydske nævningekreds. Tingsted: Aalborg. Hertil hører: Retterne i Aalborg, Frederikshavn, Hjørring, Sæby, Brønderslev, Fjerritslev, Nibe og Terndrup.

2. Vest- og mellemjydske nævningekreds. Tingsted: Viborg. Hertil hører: Retterne i Viborg, Randers, Herning, Thisted, Nykøbing Mors, Lemvig, Skive, Struer, Holstebro, Hobro, Mariager, Kjellerup og Silkeborg.

3. Østjydske nævningekreds. Tingsted: Århus. Hertil hører: Retterne i Århus, Horsens, Grenaa, Skanderborg og Brædstrup.

4. Sydvestjydske nævningekreds. Tingsted: Esbjerg. Hertil hører: Retterne i Esbjerg, Varde, Skjern, Holsted, Ribe og Ringkøbing.

5. Sydjydske nævningekreds. Tingsted: Kolding. Hertil hører: Retterne i Kolding, Vejle, Fredericia og Grindsted.

6. De sønderjydske landsdeles nævningekreds. Tingsted: Sønderborg. Hertil hører: Retterne i Haderslev, Aabenraa, Rødding, Graasten, Sønderborg og Tønder.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 1986.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 135 af 8. marts 1974 om tingstederne for landsretterne ophæves.

Justitsministeriet, den 11. marts 1986

Erik Ninn-Hansen

/ Fr. Chr. Schydt

Officielle noter

Ingen