Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed.


§ 1

I justitsministeriets bekendtgørelse nr. 7 af 9. januar 1969 om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed affattes § 18, stk. 1, således:

»§ 18. Såfremt pantelåneren efter aftale med pantsætteren fornyer den pantsatte lotteriseddel, kan han herfor beregne sig et gebyr, der fastsættes af justitsministeren. Meddelelse om gebyrfastsættelsen sker i Statstidende«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1974.

Justitsministeriet, den 27. marts 1974.

Nathalie Lind.

/Kornerup.

Officielle noter

Ingen