Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om midlertidig suspension af opkrævning af visse gebyrer og formålsbestemte afgifter inden for Justitsministeriets område


I medfør af

 • 1) færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 16. november 1990 som bl.a. ændret ved lov nr. 279 af 8. maj 1991 og senest ved lov nr. 942 af 27. december 1991, § 56, stk. 5, § 60, stk. 4, § 66, stk. 4, § 73, stk. 1, nr. 5, § 73 a, stk. 1, § 75, stk. 3, og § 78, stk. 2,
 • 2) lov nr. 223 af 8. juni 1966 om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed, som ændret ved lov nr. 936 af 27. december 1991, § 2, stk. 3,
 • 3) lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed § 12,
 • 4) lov om pas, jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 1. september 1986, § 1, stk. 3,
 • 5) lov nr. 193 af 29. april 1981 om personnavne som ændret senest ved lov nr. 396 af 13. juni 1990, § 17,
 • 6) udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 462 af 26. juni 1987 som ændret ved lov nr. 387 af 6. juni 1991, § 44,

fastsættes:

§ 1. Opkrævning af nedenstående gebyrer og formålsbestemte afgifter suspenderes indtil videre:

 • 1) Færdselsloven.
 • a) Gebyrer fastsat i medfør af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 605 af 12. september 1986 om kørekort med senere ændringer, bortset fra det i bekendtgørelsens § 53, stk. 3, fastsatte gebyr på 100 kr. for ombytning af gyldigt dansk kørekort til kørekort af EF-model, jf. herved færdselslovens § 59a.
 • b) Gebyrer fastsat i medfør af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 395 af 21. november 1966 om godkendelse af kørelærere med senere ændringer.
 • c) Gebyrer og afgifter fastsat i medfør af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 1992 om registrering af motorkøretøjer m.v., bortset fra det i bekendtgørelsens § 122, stk. 3, fastsatte beløb på 6.200 kr. for retten til en ønskenummerplade, jf. herved færdselslovens § 73a.
 • d) Gebyrer fastsat i medfør af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 257 af 27. juni 1966 om kørsel med blokvogn med senere ændringer.
 • e) Gebyrer fastsat i medfør af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 645 af 17. september 1990 om internationalt kørecertifikat.
 • f) Gebyrer fastsat i medfør af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 157 af 27. marts 1987 om E- og e- godkendelse af køretøjers indretning og udstyr.
 • g) Gebyrer fastsat i medfør af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 504 af 22. juli 1987 om udenlandske køretøjers adgang til Danmark med senere ændringer.
 • h) Gebyrer fastsat i medfør af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 878 af 12. december 1986 om syn, godkendelse og forsikring af motorkøretøjer, som anvendes på lukkede øvelsespladser eller køretekniske anlæg med senere ændringer.
 • 2) Lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed.
 • a) Gebyrer fastsat i medfør af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 7 af 9. januar 1969 om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed med senere ændringer.
 • 3) Lov om vagtvirksomhed.
 • a) Gebyrer fastsat i medfør af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 963 af 23. december 1986 om vagtvirksomhed med senere ændringer.
 • 4) Lov om pas.
 • a) Gebyrer fastsat i medfør af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 27. august 1987 om pas m.v. med senere ændringer.
 • 5) Lov om personnavne.
 • a) Gebyrer fastsat i medfør af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 714 af 23. oktober 1990 om brugerbetaling indenfor det familieretlige område.
 • 6) Udlændingeloven.
 • a) Gebyrer fastsat i medfør af Justitsministeriets udlændingebekendtgørelse nr. 19 af 18. januar 1984.

§ 2. Gebyrer og afgifter, som er omfattet af § 1, vil blive opkrævet efterfølgende. Betalingen vil ikke kunne overstige de beløb, der er fastsat på det tidspunkt, hvor betaling skulle være sket i henhold til de enkelte bekendtgørelser.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft straks og har virkning fra den 13. april 1992.

Justitsministeriet, den 12. april 1992

Hans Engell

/Peter Carpentier

Officielle noter

Ingen