Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov
om offentlige betalinger m.v.

 

I medfør af § 13, stk. 1 i lov nr. 1203 af 27. december 2003 om offentlige betalinger m.v. bestemmes, at lovens § 6, § 7 og § 12 træder i kraft den 10. oktober 2004.

 

Finansministeriet, den 7. oktober 2004

Thor Pedersen

/Mogens Pedersen