Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 1071 af 15. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 46, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 1, stk. 1, 1. pkt., 41, stk. 1, og 42, stk. 3, 1. pkt., finder kun anvendelse ved de retter, der er opført på bilag 8, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 1, stk. 1, 1. pkt., 41, stk. 1, og 42, stk. 3, 1. pkt., finder først anvendelse ved retten i Lyngby den 15. maj 1995, retten i Silkeborg den 1. juni 1995, retten i Gladsaxe den 1. juli 1995 og retten i Grenå den 15. juli 1995.«

2. Bilag 8. Liste over dommerkontorer, der tinglyser ved hjælp af edb, affattes som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 1995.

Justitsministeriet, den 18. april 1995

Bjørn Westh

/ Marianne Samuelsson

Bilag 8

Liste

over

dommerkontorer, der tinglyser ved hjælp af edb

Brædstrup

Brøndbyerne

Frederiksberg

Gentofte

Gladsaxe (1/7 1995)

Glostrup

Grenå (15/7 1995)

Hvidovre

Køge

Lyngby (15/5 1995)

Randers

Rødovre

Skanderborg

Silkeborg (1/6 1995)

Tåstrup

Århus

Officielle noter

Ingen