Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i personbogen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 187 af 15. marts 1994 om tinglysning i personbogen foretages følgende ændring:

I Bilag 3, Justitsministeriets pantebrevsformular HØSTPANTEBREV, punkt 7, 3. pkt., ændres »pkt. 7« til: »pkt. 6«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 1994.

Stk. 2. Pantebreve, der ikke tidligere er tinglyst, og som er oprettet efter de hidtil gældende regler, kan anmeldes til tinglysning indtil den 1. januar 1995.

Justitsministeriet, den 27. april 1994

Erling Olsen

/ Mikael Sjøberg

Officielle noter

Ingen