Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af loven om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige.


Lov nr. 27 af 3. februar 1960 om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige træder i kraft den 1. september 1960.

Justitsministeriet, den 27. august 1960.

Hans Hækkerup.

/ Niels Madsen.

Officielle noter

Ingen