Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.


§ 1

I justitsministeriets bekendtgørelse nr. 114 af 30. marts 1963 om pas m.v. affattes § 11 således:

»§ 11. Den, som driver hotel, pensionat, herberg eller lejrplads, skal indføre danske gæster i den i § 33 i bekendtgørelse nr. 345 af 22. juni 1973 om udlændinges adgang til og ophold i landet omhandlede gæsteprotokol.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1973.

Justitsministeriet, den 22. juni 1973.

K. Axel Nielsen.

/T. Bækgård.

Officielle noter

Ingen