Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.


§ 1

I bekendtgørelse nr. 575 af 27. august 1987 om pas m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 34 af 21. januar 1988, bekendtgørelse nr. 45 af 22. januar 1991 og bekendtgørelse nr. 119 af 20. februar 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 affattes sidste pkt. således:

»Ekstra pas udstedes mod sædvanlig betaling efter § 4 a i pasloven.«

2. § 26, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Ønsker indehaveren nyt pas, kan sådant udstedes efter reglerne i §§ 6-10 og mod sædvanlig betaling efter § 4 a i pasloven.«

3. § 27 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. juni 1992.

Justitsministeriet, den 1. juni 1992

Hans Engell

/ Claes Nilas

Officielle noter

Ingen