Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed


I bekendtgørelse nr. 7 af 9. januar 1969, som ændret ved

bekendtgørelse nr. 163 af 27. marts 1974, bekendtgørelse nr. 78 af

23. februar 1981 og bekendtgørelse nr. 433 af 21. august 1981,

ophæves § 1 den 9. juni 1992.

Justitsministeriet, den 1. juni 1992

Hans Engell

/ Hans-Viggo Jensen

Officielle noter

Ingen