Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af loven om udlevering til andet nordisk land i anledning af visse beslutninger om forsorg eller behandling.


I medfør af § 12 i lov nr. 498 af 23. december 1970 om udlevering til andet nordisk land i anledning af visse beslutninger om forsorg eller behandling fastsættes:

Loven træder i kraft den 1. januar 1971 i forhold til Finland, Norge og Sverige.

Justitsministeriet, den 23. december 1970.

Knud Thestrup.

/Gersing.

Officielle noter

Ingen