Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om inspektion af konventionelle væbnede styrker i Danmark


I medfør af § 4 i lov nr. 7 af 3. januar 1992 om inspektion af

konventionelle væbnede styrker i Danmark fastsættes, at loven træder

i kraft den 17. juli 1992.

Justitsministeriet, den 13. juli 1992

Hans Engell

    / Marianne L. Hansen

Officielle noter

Ingen