Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om halekupering af visse hunderacer


I medfør af § 14, stk. 3 og 4, og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven,

jf. lov nr. 386 af 6. juni 1991 fastsættes:

§ 1. Halekupering, som har til formål at ændre en hunds udseende, må kun foretages på hvalpe efter stambogsførte forældredyr af følgende racer:

  • 1) Ruhåret hønsehund,
  • 2) Korthåret hønsehund,
  • 3) Weimaraner,
  • 4) Vizla,
  • 5) Breton.

§ 2. Halekupering må kun foretages af en dyrlæge. Indgrebet må ikke foretages, når hunden er mere end 4 dage gammel.

§ 3. Overtrædelse af §§ 1 og 2 straffes med bøde eller hæfte.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1991.

Justitsministeriet, den 29. august 1991

Hans Engell

/ Niels Boesen

Officielle noter

Ingen