Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til forvaltningsloven


I henhold til § 16, stk. 3, i forvaltningsloven, lov nr. 571 af 19. december 1985, fastsættes:

§ 1. Der opkræves ikke betaling for det første eksemplar af e n afskrift eller fotokopi af et dokument, der i henhold til § 9 i forvaltningsloven udleveres til en part i den pågældende sag.

§ 2. Vedkommende myndighed opkræver som betaling for yderlige re eksemplarer af afskrifter og fotokopier af en sags dokumenter, der udleveres efter begæring i henhold til forvaltningsloven, 10 kr. for den første side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende side af sagens akter.

§ 3. Hvis der ved lov eller i henhold til lov er fastsat høje re betaling for afskrift eller fotokopi af et bestemt dokument, opkræves dette.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1987.

Justitsministeriet, den 18. september 1986

Erik Ninn-Hansen

/B. Vesterdorf

Officielle noter

Ingen