Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om flagning med det europæiske flag


I tilslutning til kongelig resolution af 7. juli 1854, bekendtgjort i cirkulære af 2. august 1854, samt bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 1915 om forbud mod at benytte fremmede nationsflag er det ved kongelig resolution af 5. september 1989 bestemt, at det fremtidig skal være tilladt at flage med det europæiske flag uden særlig tilladelse i de enkelte tilfælde.

Justitsministeriet, den 20. oktober 1989

HANS ENGELL

    /Hans-Viggo Jensen

Officielle noter

Ingen