Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tvangsauktionsvilkår

(fast ejendom)


I bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978 om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom), som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31. marts 1982, foretages følgende ændring:

§ 1

1. I bilaget til bekendtgørelsen pkt. 6 C, litra d, indsættes efter »(»moms«)»: »og eventuelt arbejdsmarkedsbidrag«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1990 og har virkning for tvangsauktioner, der afholdes i henhold til anmodninger indgivet til fogedretten efter denne dato.

Justitsministeriet, den 18. december 1989

HANS ENGELL

/Kaspar Linkis

Officielle noter

Ingen