Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 684 af 11. august 1995, foretages følgende ændring:

1. § 46, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 1, stk. 1, 1. pkt., 41, stk. 1, og 42, stk. 3, 1. pkt., finder først anvendelse ved retten i Tårnby den 25. december 1995, Københavns Byret, afdeling 3, den 15. januar 1996, retten i Kjellerup den 29. januar 1996, Københavns Byret, afdeling 4, den 26. februar 1996, retten i Terndrup den 11. marts 1996, retten i Gråsten den 25. marts 1996, Københavns Byret, afdeling 5, den 22. april 1996, retten i Herning den 10. juni 1996 og retten i Hørsholm den 24. juni 1996.«

2. Bilag 8. Liste over dommerkontorer, der tinglyser ved hjælp af edb, affattes som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 1995.

Justitsministeriet, den 4. december 1995

Bjørn Westh

/ Marianne Samuelsson

Bilag 8

Liste over dommerkontorer, der tinglyser ved hjælp af edb

Brædstrup

Brøndbyerne

Frederiksberg

Gentofte

Gladsaxe

Glostrup

Grenå

Gråsten (25/3 1996)

Herning (10/6 1996)

Hørsholm (24/6 1996

Hvidovre

Kjellerup (29/1 1996)

Københavns Byret, afd. 1

Københavns Byret, afd. 2

Københavns Byret, afd. 3 (15/1 1996)

Københavns Byret, afd. 4 (26/2 1996)

Københavns Byret, afd. 5 (22/4 1996)

Køge

Lyngby

Mariager

Randers

Rødovre

Skanderborg

Silkeborg

Terndrup (11/3 1996)

Tårnby (25/12 1995)

Tåstrup

Viborg

Århus

Officielle noter

Ingen