Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 509 af 15. juni 1994 foretages følgende ændringer:

1. § 46, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 1, stk. 1, 1. pkt., 41, stk. 1, og 42, stk. 3, 1. pkt., finder kun anvendelse ved de retter, der er opført på bilag 8, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 1, stk. 1, 1. pkt., 41, stk. 1, og 42, stk. 3, 1. pkt., finder først anvendelse ved retten i Gentofte den 1. januar 1995, ved retten i Køge den 1. februar 1995, ved retten i Randers den 15. februar 1995 og ved retten på Frederiksberg den 15. marts 1995.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995.

Justitsministeriet, den 15. december 1994

Bjørn Westh

/ Mikael Sjøberg

Bilag 1

Liste over dommerkontorer, der tinglyser ved hjælp af edb

 

 Brædstrup 

 Brøndbyerne 

 Frederiksberg (15/3 1995) 

 Gentofte   (1/1 1995) 

 Glostrup 

 Hvidovre 

 Køge     (1/2 1995) 

 Randers    (15/2 1995) 

 Rødovre 

 Skanderborg 

 Tåstrup 

 Århus 

Officielle noter

Ingen