Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om sikkerhedsstillelse i eksekutorboer.

(Til skifteretterne)


I anledning af en fra danske bankers fællesrepræsentation modtaget henvendelse angående den sikkerhed, der ifølge § 4 i instruks nr. 94 af 22. marts 1933 for det ved lov nr. 119 af 20. april 1926 anordnede tilsyn med de af eksekutorer behandlede dødsboer skal stilles af eksekutorer, skal man meddele, at justitsministeriet intet har at indvende mod, at skifteretterne akcepterer bankgarantier som sikkerhedsstillelse for eksekutorer.

Justitsministeriet, den 23. juli 1954.

P.M.V.

E.B.

Erik Vetli.

Officielle noter

Ingen