Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om bortfald af pligten til at afgive indberetning til rigsregistraturen om navneændringer for personer over 15 år.

(Til personregisterførerne i Sønderjylland)


Det meddeles herved, at der efter aftale mellem indenrigsministeriet og rigspolititichefen er gennemført en ordning, hvorefter der fremtidig fra det centrale personregister (CPR) løbende leveres meddelelse til rigsregistraturen om samtlige navneændringer.

Pligten til at afgive indberetning til rigsregistraturen om navneændringer for personer over 15 år, jfr. § 35, stk. 3, i justitsministeriets cirkulære nr. 29 af 1. marts 1982 om førelse af personregistrene i de sønderjydske landsdele, er hermed bortfaldet.

Indberetningsblanket CPR-N 1 vil ved kommende genoptryk blive ændret i overensstemmelse hermed.

Justitsministeriet, familieretsdirektoratet, den 13. juli 1983

P.M.V.

M. Levy

Officielle noter

Ingen