Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om fotokopier af tingbogsbladet


Cirkulæreskrivelse om fotokopier af tingbogsbladet.

Det er over for justitsministeriet oplyst, at det undertiden forekommer, at fotokopier af tingbogsbladet, der bør være let læselige og overskuelige, ikke opfylder disse krav.

I den anledning skal man efter aftale med Den Danske Dommerforening henstille, at tinglysningskontorerne ved levering af fotokopier af tingbogsbladet er opmærksomme på følgende:

  • 1) Fotokopien skal være af en kvalitet, så at den er læselig. Det bør ved afsendelsen kontrolleres, at der ikke er fejl eller mangler i fotokopien, der skyldes tekniske årsager ved fremstilling af kopien.
  • 2) Hvis tingbogen er meget uoverskuelig, bør den omskrives. Kan en sådan omskrivning ikke gennemføres af arbejdsmæssige grunde inden en rimelig tid, bør der leveres en maskinskrevet tingbogsattest.

P.M.V.

E.B.

Ebbe Nielsen

(Til tinglysningsdommerne)

Officielle noter

Ingen