Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2006

(Til samtlige ministerier mv.)

 

1. Ifølge § 13, stk. 4, og § 22, stk. 3, i aftale af 26. november 2004 om flyttegodtgørelse, udsendt med Finansministeriets cirkulære af 20. december 2004 (Perst. nr. 063-04), reguleres de i § 13, stk. 1, og § 22, stk. 1, nævnte beløb hvert år pr. 1. januar på grundlag af den årlige procentvise ændring af nettoprisindekset for september måned.

2. Beløbene for supplerende godtgørelse udgør herefter pr. 1. januar 2006 (nettoprisindeks september 2005 = 111,9) følgende:

 

§ 13, stk. 1

Gifte

29.390 kr.

Enlige

15.280 kr.

 

§ 22, stk. 1

Gifte

15.280 kr.

Enlige

4.680 kr.

 

3. Dette cirkulære træder i kraft den 1. januar 2006. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 26. januar 2005 om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2005 (Perst. nr. 003-05).

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 15. december 2005

Henrik Bo Nielsen

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 067-05