Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om efterregulering af pensionsbidrag for ansatte, der har fået reguleret lønnen under ferie mv.

 

Generelle bemærkninger

Medarbejdere, der har fået reguleret lønnen under afvikling af ferie og særlige feriedage som følge af, at de på afviklingstidspunktet har haft en anden beskæftigelsesgrad end i optjeningsåret, har i en række tilfælde ikke fået reguleret pensionsbidraget tilsvarende.

Økonomistyrelsen har med virkning fra 1. februar 2006 foretaget de nødvendige ændringer i lønsystemet SLS, således at regulering af pensionsbidraget følger lønreguleringen.

Øvrige lønanvisende myndigheder forudsættes at følge tilsvarende retningslinjer.

Efterregulering

I de tilfælde, hvor der ikke er foretaget regulering af pensionsbidraget, skal der ske en efterregulering, hvis beskæftigelsesgraden i optjeningsåret har været højere end på afviklingstidspunktet.

Efterregulering skal ske for ferie, der er holdt 1. september 2000 eller senere, og for særlige feriedage, der er holdt 1. maj 2003 eller senere.

Det er ansættelsesmyndighedens ansvar at foretage efterregulering af pensionsbidraget, i det omfang ansættelsesmyndigheden har de fornødne oplysninger til brug for beregningerne.

For ansættelsesmyndigheder, der anvender lønsystemet SLS, vil Økonomistyrelsen foretage efterregulering af pensionsbidraget for perioden fra 1. juni 2002 og frem til udgangen af januar måned 2006 samt renteberegning.

Disse ansættelsesmyndigheder skal derfor alene foretage efterregulering for perioden fra 1. september 2000 og frem til udgangen af maj måned 2002.

Har ansættelsesmyndigheden ikke de nødvendige oplysninger, skal efterregulering foretages, hvis en medarbejder eller dennes organisation som mandatar for den pågældende dokumenterer et krav herpå.

Det samlede pensionsbidrag med tillæg af morarente skal indbetales til den pensionsordning, hvortil der sædvanligvis indbetales pensionsbidrag for den pågældende medarbejder.

Det bemærkes, at der efter Personalestyrelsens opfattelse ikke vil være grundlag for at kræve tilbagebetaling, hvis der er indbetalt for meget i pensionsbidrag, som følge af at beskæftigelsesgraden i optjeningsåret har været mindre end på afviklingstidspunktet.

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 29. juni 2006

Pia Staniok

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst. nr. 037-06