Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven

(Aktindsigt i EF-sager)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen foretages følgende ændringer:

1. § 10, nr. 3, ophæves.

Nr. 4-6 bliver herefter nr. 3-5.

2. I § 11, stk. 1, ændres »§ 10, nr. 1-5« til: »§ 10, nr. 1-4«.

§ 2

I forvaltningsloven, lov nr. 571 af 19. december 1985, foretages følgende ændring:

§ 14, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1991.

Stk. 2. Loven gælder for dokumenter, der udarbejdes efter lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Engell

Officielle noter

Ingen