Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af borgerlig straffelov og lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.

(Forbud mod diskrimination på grund af seksuel orientering)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I borgerlig straffelov, jf. lovbekendtgørelse nr. 607 af 6. september 1986, foretages følgende ændring:

I § 266 b ændres ordene »eller tro« til: », tro eller seksuelle orientering«.

§ 2

I lov nr. 289 af 9. juni 1971 om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. foretages følgende ændring:

I § 1, stk. 1, ændres ordene »eller tro« til: », tro eller seksuelle orientering«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 1987.

§ 4

     Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

     Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 1 og 2 gælder ikke for Grønland. § 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg slot, den 3. juni 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /ERIK NINN-HANSEN

Officielle noter

Ingen