Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om meddelelse af dansk indfødsret til Alexandra Christina Manley

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Der meddeles dansk indfødsret til:

Alexandra Christina Manley, født i Hong-kong.

§ 2. Loven har virkning fra den 18. november 1995.

Givet på Fredensborg Slot, den 14. november 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bjørn Westh

Officielle noter

Ingen