Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelse om sager om svangerskabsafbrydelse. (* 1)


På given foranledning skal jeg herved indskærpe, at min C.skr. af 30.9.1935 (Ministerielle skrivelser 1921-59 s. 46) om forelæggelse af alle sager, i hvilke der kan blive spørgsmål om at rejse tiltale for ulovlig svangerskabsafbrydelse, stadig gælder, også efter ændringen i svangerskabslovgivningen ved lov 177/1956. (se nu l. 350 13.6.1973).

Officielle noter

(* 1) Kundgjort i Instruktioner fra Rigsadvokaten. (RM 5.6)

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.