Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om tavshedspligt vedrørende anklagemyndighedens interne indstillinger.

På dertil given anledning skal jeg anmode d'hrr. om fremtidig at iagttage, at der ikke gives anmeldere, andragere eller andre private personer nogensomhelst oplysninger om det standpunkt, anklagemyndighedens forskellige organer måtte indtage i de indstillinger, der er eller vil blive afgivet i de af dem behandlede sager, hvorhos jeg skal anmode Dem om at instruere de Dem underlagte politimestre i overensstemmelse hermed.

Officielle noter

Ingen