Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om Budgetvejledning 2006

(Til samtlige ministerier, styrelser, øvrige statsinstitutioner mv.)

 

Budgetvejledning 2006 afløser Budgetvejledning 2001. Ændringerne i forhold til Budgetvejledning 2001 er beskrevet i indledningen til budgetvejledningen.

 

Budgetvejledning 2006 er optaget i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, der er tilgængelig på internettet på adressen www.oav.dk. Trykte eksemplarer af budgetvejledningen kan bestilles hos Schultz Distribution. Budgetvejledningen kan endvidere hentes på Finansministeriets hjemmeside på adressen www.fm.dk.

 

Budgetvejledning 2006 har virkning fra og med finansåret 2007.

 

Finansministeriet, den 22. marts 2006

Thor Pedersen

/Mogens Pedersen