Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om statens finansår

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Finansåret løber fra 1. januar til 31. december.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. april 1978.

Stk. 2. Finansåret 1978 løber fra 1. april 1978 til 31. december 1978.

§ 3. Den i Kongeligt åbent brev af 5. juni 1849 indeholdte bestemmelse om finansåret ophæves.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1976

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Knud Heinesen