Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2008

 

I medfør af § 6 i lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent fastsættes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1020 af 21. august 2007 om beregning af satsreguleringsprocenten m.v.:

§ 1. Satsreguleringsprocenten for finansåret 2008 udgør 2,9, jf. § 2 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 2. Tilpasningsprocenten for finansåret 2008 udgør 1,2, jf. § 3 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 3. Satstilpasningsprocenten for finansåret 2008 udgør 0,9, jf. § 4 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 4. Puljebeløbet udgør i finansåret 2008 564,7 mio. kr., jf. § 5 i lov om en satsreguleringsprocent.

Finansministeriet, den 21. august 2007

Thor Pedersen

/Finn Jensen