Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om Offentligt Ansattes Organisationer

(Til samtlige ministerier mv.)

 

1. Statsansattes Kartel og Det Kommunale Kartel er blevet sammenlagt, og forbundene i de to karteller har stiftet Offentligt Ansattes Organisationer (OAO).

2. Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område) indtræder fra den 21. juni 2007 i stedet for Statsansattes Kartel som part i hovedaftalen af 27. oktober 1969 mellem Ministeriet for Statens Lønnings- og Pensionsvæsen (nu Finansministeriet) og tjenestemændenes centralorganisationer og øvrige kollektive aftaler på tjenestemandsområdet, der er indgået af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet.

3. Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område) indtræder fra den 21. juni 2007 ligeledes i stedet for Statsansattes Kartel som part i hovedaftalen af 21. juni 1991 mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, StK-fællesoverenskomsten og øvrige kollektive overenskomster og aftaler, der er indgået af eller bemyndigelse fra Finansministeriet.

4. Cirkulære nr. 64 af 8. marts 1994 om Statsansattes Kartels indtræden som part i hovedaftalen for tjenestemænd (APD nr. 32/94) ophæves.

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 27. august 2007

Carl Erik Johansen

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst. nr. 076-07