Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Tillæg til politivedtægten af 1. september 1988 for Hobro politikreds


§ 49 affattes således:

»§ 49. Ingen må uden politiets tilladelse forevise film eller optræde med teater, musik, sang, behændighedskunster eller lignende på veje eller i gårde.«

Ændringen træder i kraft den 1. august 1989.

Politimesteren i Hobro, den 17. juli 1989.

Jensby

Officielle noter

Ingen